กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.เปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


วันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานปีงบประมาณ 2563 ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และรัฐวิสาหกิจที่ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 130 คน ณ โรงแรมคำแสดริเวอร์แควรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม