กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.พัฒนาที่ปรึกษาและผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย


 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.45 น. ณ โรงแรม เอส รัชดา ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพฯ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาที่ปรึกษาและผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 โครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 37 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบถึงข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานที่ได้มีการทบทวนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ กฎหมาย และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถให้คำปรึกษา แนะนำสถานประกอบกิจการที่สมัครใจนำมาตรฐานแรงงานไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม