กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม การรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลกรณีฉุกเฉินซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญเพราะสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ทั้งในการดูแลตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม