กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร


 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมอมรันทา กรุงเทพฯ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรของกสร.คือ "CULTURE Z " C- Community U-Unity L-Legitimacy T-Digital Technology U-Users Centric R-Teview E-Evolution Z-Zero Corruption การประชุมในวันนี้เป็นการระดับความเห็นจากผู้บริหาร คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ของกสร.ในการรวมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรของกรมให้สามารถเป็นเครื่องมือ รายการปรับทัศนคติกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบราชการ 4.0


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม