กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อยและเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 2/2562


วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทอ้อยและเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายธานี ศิริล้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ผู้แทน กรมการค้าต่างประเทศ ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้แทนสภาหอการค้าไทย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย เป็นต้น สาระสำคัญการประชุม ได้แก่ การพิจารณาร่างรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ระหว่างปี 2561-2562 เสนอต่อกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม