กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2563


วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2563 โดยมีหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่การกระทรวงแรงงานร่วมในพิธี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและภูมิภาคทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมรับนโยบายกว่า 500 คน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม