กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. มอบสโลแกน "โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำผู้บริหารกรม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แสดงความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนนโบายรัฐบาล ให้เป็นประเทศไทยใสสะอาด โดย อธิบดี กสร. ยังได้มอบสโลแกนในการดำเนินตามนโยบายของกรม ว่า "โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน” ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม