กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ราชการ 4.0


วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้คณะทำงาน PMQA ของกรม ได้รับทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 และการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การตามเกณฑ์ PMQA ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานชั้น 13 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม