กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ให้ความรู้แรงงานนอกระบบป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


วันที่ 23 ธันวาคม 2562  ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพฯ นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานพร้อมบรรยาย เรื่อง นโยบายและทิศทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานนอกระบบที่เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการประสานความร่วมมือและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครองสิทธิ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันการถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม