กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.พัฒนาบุคลากรให้คำปรึกษา TLS และ GLP


วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้กับสถานประกอบกิจการที่มีความประสงค์นำมาตรฐานแรงงานไทย (TLS) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ให้สามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในการส่งเสริมTLS/GLP ในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 100 คน  จัดขึ้นที่โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก

 


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม