กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อ “สตรีทำงานดีเด่น 2563”


         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติและรับโล่รางวัลในงานวันสตรีสากล หมดเขต 29 ม.ค. 63

         นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานสตรีว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกิจกรรมหลักคือ การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีของสตรีทำงาน สำหรับในปี 2563 นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีแนวคิดหลักในการจัดงานว่า “แรงงานสตรี ร่วมแรงร่วมใจ สร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย” และได้กำหนดประเภทสตรีทำงานดีเด่น จำนวน 8 ประเภท ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนสตรีดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร. ขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติ พร้อมคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น และรายละเอียดต่าง ๆ  ได้ที่ www.labour.go.th หรือ https://drive.google.com/open?id=1rSgILsAFEyGwKAUHOgVULVs3oi6cP-XC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทร 0 2246 8024, 0 2246 8006 ในวันเวลาราชการ หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มกราคม 2563

Attachments:
Download this file (1.1.pdf)1.1 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น - 63[ ]185 kB
Download this file (1.2.pdf)1.2 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น - 63[ ]196 kB
Download this file (1.3.pdf)1.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีนักบริหารภาคเอกชนดีเด่น - 63[ ]191 kB
Download this file (10.pdf)ประเภทสตรีทำงานดีเด่น ปี 2563[ ]90 kB
Download this file (2.1.pdf)2.1 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการรัฐวิสาหกิจ - 63[ ]217 kB
Download this file (2.2.pdf)2.2 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการ - 63[ ]215 kB
Download this file (2.3.pdf)2.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ปฏิบัติการภาคเอกชน - 63[ ]208 kB
Download this file (3.1-3.3.pdf)3.1-3.3 แบบเสนอประวัติ - สตรีเครือข่ายแรงงาน - 63[ ]207 kB
Download this file (3.4.pdf)3.4 แบบเสนอประวัติ - สตรีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานดีเด่น - 63[ ]211 kB
Download this file (3.5.pdf)3.5 แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้แนะแนวด้านอาชีพดีเด่น - 63[ ]212 kB
Download this file (4..pdf)4. แบบเสนอประวัติ - สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น - 63[ ]203 kB
Download this file (5..pdf)5. แบบเสนอประวัติ - ศิลปินสตรีดีเด่น - 63[ ]203 kB
Download this file (6..pdf)6. แบบเสนอประวัติ - สื่อมวลชนสตรีดีเด่น - 63[ ]203 kB
Download this file (7..pdf)7. แบบเสนอประวัติ - สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น - 63[ ]224 kB
Download this file (8..pdf)8. แบบเสนอประวัติ - สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น - 63[ ]201 kB
Download this file (9.pdf)คุณสมบัติ - หลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น 2563[ ]312 kB

พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม