กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.หารือร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล


 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น.นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีสาระสำคัญเรื่องการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การดำเนินการจัดทำข้อมูล ร่างการแบ่งประเภท แยกประเภทเรือและกฎหมายที่บังคับใช้ในแต่ละประเภทและผลการพิจารณาทบทวนกฎหมายเพื่อรองรับบทแก้ไขปี 2014 ของ MLC โดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสมาคมเจ้าของเรือไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม