กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. ร่วมประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรวงงานและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 7 มกราคม 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมทบทวนเป้าหมายการให้บริการกระทรวงแรวงงานและตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายให้บริการของกระทรวงแรงงานให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายแผนงานสำคัญของรัฐบาล ณ ห้องประชุมศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม