กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.ให้ผู้แทนลูกจ้าง บจก.เซอิชิน เข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย


วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอภิญญา สุจริตตานันท์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เครือข่ายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย
นายชาลี ลอยสูง นายยงยุทธ เม่นตะเภา นายไพฑูรย์ บางหรง นายวินัย ติ่นโตนด และผู้แทนลูกจ้างบริษัท เซอิชิน จำกัด  จำนวนประมาณ 30 คน  เข้าพบเพื่อ
ขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ในการนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ชี้แจงถึงหลักการให้ความยุติธรรมแก่ลูกจ้าง แนวทาง
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และสิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้งจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม