กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.ให้ผู้แทนลูกจ้าง บจก.เซอิชิน เข้าพบเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย


วันที่ 7 มกราคม 2563 นายอภิญญา สุจริตตานันท์  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เครือข่ายคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) นำโดย
นายชาลี ลอยสูง นายยงยุทธ เม่นตะเภา นายไพฑูรย์ บางหรง นายวินัย ติ่นโตนด และผู้แทนลูกจ้างบริษัท เซอิชิน จำกัด  จำนวนประมาณ 30 คน  เข้าพบเพื่อ
ขอความช่วยเหลือกรณีนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ในการนี้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ชี้แจงถึงหลักการให้ความยุติธรรมแก่ลูกจ้าง แนวทาง
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และสิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้งจะเร่งดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยเร็ว ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน