กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงาน แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงาน ผู้แทนสหภาพแรงงานสากล (ITUC)


วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.  ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายอภิญญา สุจริตตานันทน์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับ Ms. Cathy Feingold
รองประธานสมาพันธ์สหภาพแรงงานสากล (ITUC) และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศของ AFL-CIO และผู้แทนจากสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
โดยได้แลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์แรงงานในประเทศไทยและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานต่อประเด็นที่ประเทศไทยถูกระงับสิทธิ GSP
ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว  กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน