กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงาน


 

วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2564) ของคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแนวปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม