กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุม คณะทำงานเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้คณะทำงานได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขการจ้างของผู้ว่าจ้าง (TOR) ในการจัดจ้างการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้มีความเหมาะสม ณ ห้องประชุมกองคุ้มครองแรงงานชั้น 10 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม