กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร.เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ศูนย์เด็กเล็กฯ จังหวัดสมุทรปราการ


วันที่ 10 มกราคม 2563 นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ของศูนย์เด็กเล็กราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นเกียรติ โดยมี นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ รักษาราชการแทนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสวัสดิการแรงงาน กล่าวรายงานว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกทางด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และพัฒนาการสมวัย พร้อมทั้งได้มอบของขวัญ ของรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กณ ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน