กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เข้ารับฟังผล การดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท นทีชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของไทย และภูมิภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รับข่าวสารกรม