กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เข้ารับฟังผล การดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของสหกรณ์ออมทรัพย์ทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท นทีชัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรของไทย และภูมิภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน