กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี


วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันภาคใต้ โดยมีผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมบริษัท นทีชัย จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัสุราษฎร์ธานี


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม