กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี


วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคใต้ ครั้งที่1/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ที่สำคัญของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมทั้งมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้กับศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันภาคใต้ โดยมีผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมบริษัท นทีชัย จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัสุราษฎร์ธานี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม