กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.พัฒนาทักษะในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


 

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ และทักษะ ในการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้เดิม และเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม