กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เปิดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ รุ่นที่ 1


 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 รุ่นที่ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในส่วนภูมิภาค 35 จังหวัด และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1-10 รวมถึงเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลังในส่วนกลาง รวมจำนวน 85 คน ณ โรงแรมไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม