กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.คัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Award) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓


               นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Award) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) ประกอบด้วย

- รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นที่มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Excellence Award)
จำนวน ๑ รางวัล

- สถานประกอบกิจการ SMEs ที่มีการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Best Practice Award)
จำนวน ๑ รางวัล

               โดยมีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน ๑๒ แห่ง ซึ่งรางวัลดังกล่าวมีพิธีมอบให้สถานประกอบกิจการที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET) ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

 

ข่าว: กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
กองความปลอดภัยแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม