กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดอบรมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน


 

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติและมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป จำนวน 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม