กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทบทวนอัตราน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของเด็ก


วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09:00 น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสำหรับเด็กในประเด็นอัตราน้ำหนักที่ไม่เป็นอันตรายในการทำงานของเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กฎหมายให้สอดคล้องตามหลักสากล อันจะนำไปสู่การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย ณ.โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม