กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างครั้งที่ 1/2563โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การรับทราบรายงานสถานะด้านบัญชีและด้านลูกหนี้ของกองทุนฯ การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกองทุนสงฯ และการพิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง ในกรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม