กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้เป็นรูปธรรมวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ เพื่อวางแผนการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาแรงงานนอกระบบไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2563-2565 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในส่วนกลาง ผู้แทนจากหน่วยราชการภายนอก และหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม