กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เพิ่มศักยภาพผู้ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย


วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ทีจำนวน ๕๖ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม