กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

“หม่อมเต่า” เบาใจ หลังสำรวจยังไม่พบลูกจ้างติดไวรัสโคโรน่า


             หม่อมเต่า เบาใจหลังสั่งสำรวจสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เผยยังไม่พบผู้ใช้แรงงานติดเชื้อ ขณะที่สถานประกอบกิจการตื่นตัวมีมาตรการป้องกัน

            หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ว่า ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนมากทั่วประเทศกว่า 1,900 แห่ง ลูกจ้าง 2.2 ล้านคน ทั้งในกิจการประเภทอุตสาหกรรม งานขายและงานบริการถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผลการสำรวจพบว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ใช้แรงงานติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ขณะที่สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้มีการจัดทำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวแล้ว

            ด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าของสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมมีมาตรการต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าและการป้องกันการตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน การรณรงค์เรื่องสุขอนามัย การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่มีลูกจ้างใช้งานจำนวนมาก เป็นต้น สำหรับสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม นอกจากจะมีมาตรการในป้องกันสำหรับลูกจ้างแล้ว ยังมีมาตรการป้องกันในส่วนของลูกค้า ผู้ใช้บริการด้วย เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ การตรวจคัดกรองลูกค้า ผู้ใช้บริการ จัดจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ/ติดต่อลูกค้า/ห้องอาหาร อย่างเพียงพอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีลูกค้า ผู้ใช้บริการใช้งานจำนวนมาก เช่น ห้องน้ำ ห้องอาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม