กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Informal Labour Fair


วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน Informal Labour Fair เพื่อเป็นการนำเสนอการดำเนินงานด้านแรงงานนอกระบบของกรม การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นเวทีในการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายแรงงานนอกระบบผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การเสวนา การแสดงสินค้าและอาชีพของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม