กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ก.แรงงาน เปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น Informal Labour Fair 2020 “แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ” โดยมีนางอุดมลักษณ์ สอนสาลี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน และนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้อง Terminal Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพแรงงานนอกระบบ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์แรงงานนอกระบบกลุ่มจังหวัดนครชัยสุรินทร์ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอวีดีทัศน์ผลงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ การเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านแรงงานนอกระบบ การจัดนิทรรศการของส่วนงานราชการ การแสดงสินค้าและอาชีพของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นแรงงานนอกระบบของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ผู้ประกอบการ OTOP เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 600 คน


รับข่าวสารกรม