กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.หารือเลขาธิการปปส.แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563-2565 การขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรัฐวิสาหกิจ การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม การทบทวนหลักเกณฑ์ในการประเมินกิจกรรมโรงงานสีขาว ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line