กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.หารือเลขาธิการปปส.แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563-2565 การขับเคลื่อนความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรัฐวิสาหกิจ การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรม การทบทวนหลักเกณฑ์ในการประเมินกิจกรรมโรงงานสีขาว ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม