กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์


วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในโอกาสดังกล่าว นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กสร.ร่วมในพิธี ณ บริเวณ ด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน