กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ในโอกาสดังกล่าว นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่กสร.ร่วมในพิธี ณ บริเวณ ด้านหน้าศาลาพระพุทธสุทธิธรรมบพิตร กระทรวงแรงงาน


รับข่าวสารกรม