กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนศูนย์เด็กเล็กฯ


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดี กสร. มอบหมายให้ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนและบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัด และทำการตรวจวัดอุณหภูมิเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียนด้วยเครื่องวัดเทอร์โมมิเตอร์ และให้ล้างมือด้วยเจลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของศูนย์เด็กเล็กทุกคน


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม