กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เปิดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงาน และความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจแรงงาน ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line