กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เปิดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 2


วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายจรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ผู้ปฎิบัติงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติงาน และความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจแรงงาน ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม