กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ชวนร่วมงาน Informal Labour Fair 2020


          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน Informal Labour Fair 2020 ร่วมสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแรงงานนอกระบบ ในวันที่ 21 ก.พ. 2563 ณ กระทรวงแรงงาน   ดินแดง กทม.

          นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงาน “Informal Labour Fair 2020” ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้แรงงาน   นอกระบบและแรงงานอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองในระดับพื้นที่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐเพื่อให้ได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และสิทธิประโยชน์อื่น ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของแรงงานนอกระบบกว่า 40 ร้านค้า นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คลินิกให้ความรู้และคำปรึกษาปัญหาแรงงาน สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมประกันสังคมมาตรา 40 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและเสวนาวิชาการเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบอีกด้วย

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร.ขอเชิญชวนแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2245 7170


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line