กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ


วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่คะแนนและคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19 เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการในวันเลือกตั้ง พร้อมมอบหมายภารกิจตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเลือกตั้งฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม