กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดงาน Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Informal Labour Fair 2020 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมในพิธี และนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงานถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อต้องการให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อพัฒนาตนเองในระดับพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการการเสวนา การออกร้านแสดงสินค้าของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ เครือข่ายแรงงาน และนิทรรศการของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 บูธ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม และลานกิจกรรมด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม