กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดงาน Informal Labour Fair 2020 ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Informal Labour Fair 2020 โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานร่วมในพิธี และนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงานถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อต้องการให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย การรวมตัวเพื่อพัฒนาตนเองในระดับพื้นที่และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการการเสวนา การออกร้านแสดงสินค้าของแรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระ เครือข่ายแรงงาน และนิทรรศการของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 บูธ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม และลานกิจกรรมด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน