กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.รับมอบประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี 2562


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยนางกรรณารัตน์ อรรจน์สาธิต ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (Internal Audit Quality Assurance : IAQA) ประจำปี 2562 ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


มีนาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

รับข่าวสารกรม