กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน โดยมีผู้ผ่านการอบรมซึ่งประกอบด้วยนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการของกรมฯ จากส่วนกลางและภูมิภาครวม 35 คน ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน