กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดีกสร. เปิดการอบรมการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและการออม


วันอังคารที่​ 25 กุมภาพันธ์​ 2563​ เวลา​ 9.00 น.​ นาย​อภิญญา​ สุจริต​ตานันท์​ อธิบดี​กรม​สวัสดิการ​และคุ้มครอง​แรงงาน​ เป็น​ประธาน​เปิดการอบรม​การพัฒนา​ระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงิน​ และสร้างวินัยการออม​ เพื่อ​มุ่ง​ผลสัมฤทธิ์​ใน​การ​บริหาร​จัดการ​กองทุน​เพื่อ​ผู้ใช้​แรงงาน​ ณ​ โรงแรม​ ดิ​ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ​ การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์​เพื่อให้​ผู้​เข้า​ร่วม​อบรม​ซึ่ง​ประกอบด้วย​ประธาน​กรรมการ​ กรรมการ​ ผู้จัดการ​ หรือเจ้าหน้าที่​จากสหกรณ์ออมทรัพย์​และสหกรณ์​เครดิตยูเนี่ยน​ในสถานประกอบกิจการ​ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ​การส่งเสริมการจัดสวัสดิการแรงงาน​ รวม​ 40 คน​ ได้แลกเปลี่ยน​ประสบการณ์ในการจัดการปัญหาหนี้สิน​และสร้าง​วินัย​ทางการเงินให้กับลูกจ้าง​ และร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านวินัยการเงินและการออมตามแนวทางเศรษฐกิจ​พอเพียง​ เพื่อนำไปปรับใช้และถ่ายทอดให้แก่ลูกจ้าง​ในสถานประกอบกิจการให้สามารถ​บริหารจัดการด้านการเงินได้อย่างมีคุณภาพ​


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน