กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัย


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจความปลอดภัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวน และวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงสามารถค้นหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่รับผิดชอบ และนำผลที่ได้มากำหนดเป็นแนวทาง ค้นหามาตรการในการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน