กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์พนักงานตรวจแรงงานสากล (International Association of Labour Inspection :IALI ) ตลอดจนผลดี และผลเสียในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก รวมถึงความเหมาะสมในการสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์พนักงานตรวจแรงงานสากล ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม