กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก ILO


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. Mr. Graem Buckley Director of ILO Decent Work Technical Support Team and South-East Asia and the Pacific and Country Office for Thailand, Cambodia and Lao PDR และคณะ เข้าเยี่ยมคาราวะนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งแนะนำเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือภายใต้แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 – 2564 (Thailand Decent Work Country Program 2019 – 2021 (TDWCP)) และรายงานความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่างๆ และแผนงานหลักของแต่ละโครงการภายใต้โครงการความร่วมมือ ILO ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2564 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม