กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม สาระในการประชุมที่สำคัญ อาทิ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีอนามัย และสภาพแวดอมในการทำงานกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD-19) การพิจารณาแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในกรสอบบัญชี ปีบัญชี 2563 เป็นต้น ณ ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยๆ ชั้น ๒ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม