กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุม สาระในการประชุมที่สำคัญ อาทิ มาตรการด้านความปลอดภัย อาชีอนามัย และสภาพแวดอมในการทำงานกรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COViD-19) การพิจารณาแผนปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนในกรสอบบัญชี ปีบัญชี 2563 เป็นต้น ณ ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยๆ ชั้น ๒ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน