กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เพิ่มประสิทธิภาพพนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีด้านการคุ้มครองแรงงานทางทะเล


วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านคุ้มครองแรงงานทางทะเลแก่พนักงานตรวจแรงงานจาก 22 จังหวัดชายทะเล และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าของเรือ และคนประจำเรือ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีองค์ความรู้ที่ทันต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และร่วมกันส่งเสริมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานทางทะเล และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน