กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. รับประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8


วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 8 จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรดังกล่าว เป็นหลักสูตรที่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักนิติธรรม วิธีคิดทางนิติศาสตร์กรอบการใช้ และการตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในทุกระดับ เพื่อวางกรอบยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม