กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการเฝ้าระวังและการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน