กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555)


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น.นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ครั้งที่1/2563 เพื่อพิจารณาการรับฟังผลความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่..) ฯ ผ่านระบบสารสนเทศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแนวทางการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” โดยมีผู้บริหารกรม ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม