กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบแผนพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ 2563 และ(ร่าง)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ... รวมถึงการพิจารณาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของกรม และแนวทางการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ และคำแปลของกฎหมาย โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม